péče o tělo

Program je určen věkově rozmanité skupině seniorů a mladých lidí. Je založen na mezigeneračním učení, a to přes jednu generaci. V  modulech jsou poskytnuty základní teoretické znalosti ze strany dospělého lektora. Další fází je společný workshop na dané téma, kde vystupují v hlavní úloze studenti. Prakticky předvádějí úkony na starších účastnících. Pod vedením lektora aplikují postupy, vysvětlují a radí svým starším partnerům. Na posledním setkání v rámci modulu prezentují starší účastníci svoje zkušenosti s aplikací poznatků z předchozí výuky. Sami předvádí dovednosti, přináší svoje nápady a problémy. Hlavním cílem je přenos aktivit z kurzu do běžného života formou praktických workshopů k osvojení zásad zdravého způsobu života, péče o sebe sama a jejich každodennímu uplatňování. Převažovat bude praktická výuka s důrazem na vhodnou pravidelnou činnost.

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Komenského 10, 591 01 Žďár nad Sázavou