ovocnář

Vzdělávací program tvoří 3 povinné moduly (Výsadba ovocných dřevin, Řez ovocných dřevin a Sklizeň a zpracování ovoce) a 1 volitelný modul (Hnojení a chemická ochrana ovocných dřevin). Obsahem vzdělávání je praktický nácvik manuálních dovedností z oblasti výsadby ovocných dřevin, jejich řezu, sklizni ovoce a následném zpracování a uskladnění. Volitelně je vzdělávání rozšířeno o témata identifikace chorob a škůdců, ochraně, výživě ovocných dřevin.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, příspěvková organizace Českolipská 123, 405 02 Děčín - Libverda