odívání

Program je založen na společných silných prožitcích, které formují nově i náš pohled na prožívání každodennosti a naše názory. Je založen na navázání komunikace věkově odlišných skupin, uvědomění si sociálních dovedností a utváření postojů, předávání vzájemných zkušeností starších a mladých. Účastníci programu budou volit vhodný materiál pro interiérové doplňky a oděvy, posoudit vhodnost řešení oděvů pro různé typy postav, stanovit spotřebu materiálu pro daný model, zvolit technologické postupy práce, vytvořit střihovou konstrukci pro jednotlivé díly oděvu, provádět modelové úpravy základního střihu, sestavit polohový plán a ručně stříhat díly a součásti oděvů apod.

Střední škola služeb a podnikání Ostrava-Poruba Příčná 1108, 700 30 Ostrava - Poruba