ochrana spotřebitele

Účastníci vzdělávacího programu získají kompetence pro hospodaření domácnosti, rozpočet domácnosti a zajištění životní úrovně. Budou schopni využít ceny, trh a cenové praktiky, používat peníze a volit si vhodné způsoby placení, orientovat se na finančním trhu a využívat nabízené finanční produkty. Budou znát pravidla ochrany a práva spotřebitele.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž