ochrana (nejen) duševního zdraví seniora

Program používá nácvik postupu řešení konkrétních problémů a nácvik chování  v oblastech ochrany duševního zdraví – ochrana proti esoterismu, sektám, práva spotřebitelů, akutní zdravotní stavy. Součástí přednášek je hraní rolí a řešení navozených situací – simulační metody.

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Poděbradova 336, 537 01 Chrudim