200CO.gif

Pilotní ověřování vzdělávacích programů

Ve spolupráce s projektem  EQAVET byly v roce 2018 v Kroměříži, ve Městě Albrechticích a v Písku pilotně ověřeny tři vzdělávací programy mezigeneračního učení, které vznikly v rámci projektu  Senior 50+

 

KONTAKT: 

Tereza Halouzková
tereza.halouzkova@nuv_cz