most porozumění

Obsahem vzdělávacího programu jsou 4 diskusní témata z běžného života, která jsou pro seniory blízká a jsou vhodná pro reminiscenční metodu. Jedná se o oblast zájmovou i zdravotně výchovnou. 4 povinné moduly zahrnují témata z osobní hygieny, péče o zdraví, svátky a tradice a domácí kuchyně. Program nabízí možnost mezigenerační spolupráce a vzájemného obohacení. Senioři budou předávat životní zkušenosti na daná témata, žáci se zapojí do aktivizačních činností, které povedou k psychické i fyzické aktivizaci seniorů. 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Husova 54, 586 01 Jihlava