fotografování

Program je zaměřen na fotografickou techniku – fotoaparáty a světelnou ateliérovou techniku; uchazeč se naučí své snímky editovat v grafickém programu a finalizovat je tiskem. Osvojí si základní znalosti o principu digitálního zobrazení. Získá praktické dovednosti v základní editaci digitálního bitmapového obrazu.

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové s. r. o. Hradecká 1151/9, 500 03 Hradec Králové