bezpečnost seniorů

Program je založen na zdokonalení současných znalostí a dovedností u seniorů v oblasti jejich bezpečnosti v domácnosti. Žáci povedou výuku seniorů ve zmíněné oblasti pod dohledem svých vyučujících formou prezentace/demonstrace znalostí a diskuse k probíraným skutečnostem, dále jde o skupinovou práci žáků a seniorů na konkrétním projektu a hraní rolí a řešení navozených životních situací s rozborem podle video techniky.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o. Leonovova 1795/3, 733 01 Karviná – Hranice