babičko a dědečku pojď si se mnou hrát

Program je zaměřen na proškolení účastníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany při volnočasových aktivitách s dětmi mladšího věku, získají rovněž znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci a prevence úrazů u dětí mladšího školního věku, získají také přehled o základních dramatických metodách a technikách a možnostech jejich uplatňování při práci s dětmi. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků/seniorů tak, aby si nabízené aktivity sami vyzkoušeli, zdokonalili tak svéosobnostně-sociální dovednosti, metody mezigenračního soužití, výrvarné a dramatické činnosti, pohybové a hudební aktivity, hry zaměřené an logické aktivity, literární a environmentální výchovu. 

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl