babička profesionálka / dědeček profesionál

Prevencí proti civilizačním chorobám - je koncipován jako teoretický, první oddíl - Zdraví a nemoc, je zaměřen na problematiku zdraví a nemoci, zdravému životnímu stylu v seniorském věku a aktivní pohyb a umění odpočinku. Druhý oddíl - Civilizační choroby, je orientován na přehled civilizačních chorob, vysvětlení pojmu, a vznik a vývoj civilizačních chorob, na problematiku poškozování vlastního zdraví, popisuje jednotlivé civilizační choroby, jejich příčiny, příznaky, první pomoc, diagnostika, léčba a důsledky onemocnění, zaměřuje se také na edukační činnost v dané problematice. Oddíl třetí – Psychologie nemoci, se zaměřuje na psychologickou problematiku nemoci, problematiku hospitalizace, postavení a práva pacienta a etiku ve zdravotnických zařízeních. Modul II. První pomoc a prevence úrazů – je koncipován jako teoreticko – praktický, oddíl první – Bezpečnost, se zaměřuje obecně na bezpečnost, prevenci úrazů v seniorském věku, a bezpečnost ve vlastním bytě a při různých aktivitách. Oddíl druhý – První pomoc – je koncipován jako prakticko - teoretický, zaměřuje se na první pomoc při úrazech v domácnosti, odpočinkových aktivitách a první pomoc při nejčastějších atakách chorob seniorského věku s praktickým nácvikem poskytování první pomoci v modelových situacích.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc Pöttingova 2, 771 00 Olomouc