babička a dědeček nejmenších vnoučat

Záměrem programu je umožnit propojení společných prožitků mezi generací seniorů a jejich vnoučat, které formují pohled na každodenní život v naší společnosti. Program je založen na skupinové práci mladých a starších ve formě kooperativního učení a zároveň je založen na vlastní aktivitě a odpovědnosti. Seniorům pomůže zvýšit prestiž v rodině i okolí a podpoří jejich seberealizaci. Program se dotýká oblastí jako jsou ošetřovatelská a výchovná péče o dítě, základy psyhologie a oblastí metod a forem pedagogické práce.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most