animovaný film

Program je určen primárně seniorům, účastní se zároveň mládež – mladí rodinní příslušníci seniorů a žáci školy, věnuje se resocializaci seniorů a jejich adaptaci na současné technologie nejen v oblasti animovaného filmu, ale i trendů spojených s nejmladší generací. Specifikem je zaměření na uměleckou tvorbu, aktivní účast a mezigenerační sdílení životních postojů, názorů a zkušeností.

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové s. r. o. Hradecká 1151/9, 500 03 Hradec Králové