Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog se věnuje zejména dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, ale také pedagogům, se kterými řeší aktuální krizové intervence se žáky, se kterými následně pracuje při individuálních hodinách a systematicky napomáhá při nápravě jejich chování či zlepšení prospěchu.