Školní psycholog

Školní psycholog vede zejména individuální pohovory s žáky, kde zjišťuje příčinu výchovných či výukových obtíží (rozhovorem i pomocí diagnostických metod). Následně poskytuje poradenskou i terapeutickou péči žákům, provádí reedukace i nácvik studijních dovedností (jak se učit). Dle potřeby také provádí krizovou intervenci (afektivní stavy, sebepoškozování). Nutná je zde spolupráce s rodiči i dalšími odborníky s cílem co nejefektivnější pomoci a podpory žákům. Kontakt s rodinou (nebo alespoň jedním z rodičů) považujeme za mimořádně důležitý, dobrá spolupráce s rodinou významně zvyšuje pravděpodobnost nápravy (nebo alespoň zlepšení) aktuálního stavu. Rodiče dostávají přímá doporučení, rady, jak k dítěti přistupovat, případně na které další odborníky se můžou (by měli) obrátit.