základní údaje o projektu RŠPP - VIP II

Průběžné hodnocení školních poradenských pracovišť a příprava změn v nastavení systému školních a školských poradenských služeb v ČR.

Školní psychologové (ŠP): září 2010 - červen 2011

Počet zapojených školních psychologů: 121 (stav k 31.5.2011)

Počet úvazků: 82 (stav k 31.5.2011)

Školní speciální pedagogové (ŠSPG): září 2010 - červen 2011

Počet zapojených školních speciálních pedagogů: 81 (stav k 31.5.2011)

Počet úvazků: 56,75  (stav k 31.5.2011)

Zapojené školy

 • V projektu bylo k červnu 2011 zapojeno 175 škol
 • do projektu je zapojeno 202 odborníků (údaje k 31.5.2011)
 • na 22 školách je souběh školního psychologa se školním speciálním pedagogem, dvou školních psychologů nebo dvou školních speciálních pedagogů
 • Struktura žáků zapojených škol podle mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED (International Standard Classification of Education) k 30.4.2011
  • ISCED 0: 1 666
  • ISCED 1: 33 448
  • ISCED 2: 28 388
  • ISCED 3: 24 322

Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a hraničních žáků:

Zdravotně postižení: 2 490

Sociokulturně znevýhodnění: 3 318

Nadaní: 533

Žáci s poruchami učení: 6 800

Žáci s poruchami chování: 1 154

Jiné diagnózy: 1 614

Hraniční žáci: 2 549  (žáci s potřebou podpůrných opatření, u kterých nebyla doporučena integrace)