Objevte svůj talent na evropském týdnu odborných dovedností

9. 11.2020  Moto Evropského týdne odborných dovedností, který probíhá v týdnu od 9. do 13. listopadu, zní „Objev svůj talent!“ . Jeho  snahou je ukázat, že každý člověk má nadání, které má svou cenu, a že odborné vzdělávání může evropským občanům všech věkových skupin poskytnout praktické dovednosti a znalosti k úspěšnému uplatnění na trhu práce i ve společnosti.  Smyslem a cílem týdne odborných dovedností , který organizuje Evropská komise,   je učinit  nabídku odborného vzdělávání  přitažlivější a pomoci mladým lidem  i  dospělým  objevit a  realizovat veškerý svůj potenciál. 

Kvůli bezpečnostním opatřením přijatým v souvislosti s pandemií covidu-19 probíhá pátý ročník Evropského týdne odborných dovedností výlučně jako online akce, a to v období od 9. d 13. listopadu 2020. S Evropským týdnem odborných dovedností mohou být spojeny akce a aktivity organizované kdykoliv od září do prosince 2020.  

banner-3-a.jpg

Národní pedagogický institut (NPI) se do Evropského týdne odborných dovedností zapojuje jako oficiální partner za Českou republiku, a to širokou škálou aktivit od pořádání online webinářů až po online kampaně, v nichž veřejnosti představí doklady Europassu o středoškolské kvalifikaci a dobrovolnické praxi a učitelům informační systém pro inovaci vzdělávacích programů. Firmám a odborným školám nabídne praktický návod pro jejich vzájemnou kvalitní a efektivní spolupráci. Více informací o zapojení NPI ČR do kampaně najdete v článku na webu institutu 

Letošním tématem je v souladu s prioritami Evropské komise odborné vzdělávání a příprava pro ekologickou a digitální transformaci.  Téma je příhodné i z hlediska přetrvávající pandemie koronaviru, která vážně narušila všechny formy vzdělávání a odborné přípravy. Máme tak příležitost zaujmout k odbornému vzdělávání nový přístup a udělat něco pro to, aby bylo modernější, atraktivnější, flexibilnější a lépe přizpůsobené digitálnímu věku a ekologickým výzvám.  

Odborné vzdělávání jako cesta k jistému zaměstnání s dobrým výdělkem 

Ambasador pro Evropský týden odborných dovedností za Českou republiku Libor Witassek ke kampani říká: „Mým cílem je propagovat odborné vzdělávání jakou chytrou cestu k budoucí prosperitě a jistému zaměstnání s dobrým výdělkem. Nyní se ekonomika mění rychle, doslova před očima, masivní digitalizace či cirkulární ekonomika jsou témata, která se nevyhýbají ani vzdělávacímu sektoru a jsou obrovskými podnikatelskými megapříležitostmi pro všechny. Pandemie covidu-19 jen tyto trendy dramaticky urychluje. Tato témata se proto stávají nosnými i pro oblast odborného vzdělávání. Orientace na digitalizaci a chytrá řešení pro cirkulární ekonomiku bez zbytečného plýtvání jsou nejvyšší prioritou a naprostou nutností.“ 

Odborné vzdělávání v ČR a v Evropě 

WSV-data-prvni-dlouhobe-zamestnani-400.png

Sdílejte příběhy z odborného vzdělávání 

V kampani na podporu odborného vzdělávání v rámci Evropského týdne odborných dovedností sdílejí žáci, absolventi i učitelé své příběhy z odborných škol, stáží nebo soutěží ve formě fotografií nebo koláží. Kam vás například může dovést vášeň pro velká auta či vaření piva? Tyto i další příběhy najdete v angličtině na na stránce Share your story. Zde si také můžete vyfiltrovat příspěvky podle země či tématu, anebo rovnou vložit svůj vlastní.  

Součástí týdne odborných dovedností je dále fotografická soutěž #CedefopPhotoAward, kterou již pátým rokem pořádá Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) s cílem zviditelnit odborné vzdělávání v Evropě.  V konkurenci 43 týmů ze 13 zemí získal český tým „Zala“ z vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické z Ústí nad Labem speciální cenu poroty za svou sérii fotek s názvem „Zase spolu“ a s dalšími třemi týmy (z Polska, Řecka a Slovenska) se staly vítězi evropské soutěže.

share-your-story.jpg