Národní konsorcium

Národní konsorcium ReferNet Česká republika má přes dvacet členských institucí, které jsou aktivní v oblasti odborného vzdělávání. Národní konsorcium shromažďuje, třídí, analyzuje a poskytuje informace a podklady z oblasti odborného vzdělávání v kontextu celoživotního učení.  Podílí se na plnění úkolů stanovených ročním plánem práce, včetně propagace sítě a diseminace jejích výstupů. V čele konsorcia stojí Národní koordinátor, kterým je na období 2020–2023 Národní pedagogický institut ČR, který plní svou funkci na základě smlouvy uzavřené s Cedefopem.  

IMG_20191210_113452_1.jpg

Orgány Národního konsorcia je Plenární zasedání složené ze všech členů konsorcia a Řídící výbor, který tvoří zástupci těchto sedmi institucí:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (předseda ŘV)
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí (místopředseda ŘV)
  • Národní vzdělávací fond
  • Národní pedagogický institut ČR
  • Svaz průmyslu a dopravy
  • Českomoravská konfederace odborových svazů
  • Unie CZESHA

Seznam členů Národního konsorcia: 

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) 
www.npicr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
www.msmt.cz

Národní vzdělávací fond (NVF)
www.nvf.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 
www.mpsv.cz  

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (SOÚ AV ČR, v.v.i.) 
www.soc.cas.cz  

Národní oddělení EURYDICE (DZS) 
https://www.dzs.cz/cz/eurydice/ 

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ)
www.csvs.cz

Unie zaměstnavatelských svazů 
www.uzs.cz

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (VÚPSV) 
www.vupsv.cz   

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) 
www.ssvs.cz

Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) 
www.aivd.cz   

Masarykova univerzita v Brně (MU) 
www.muni.cz

Svaz průmyslu a dopravy 
www.spcr.cz

Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně 
www.icv.mendelu.cz   

Unie CZESHA (CZESHA) 
www.czesha.cz   

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) 
www.cmkos.cz   

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 
www.mpo.cz

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) 

Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ) 
www.asociacevos.cz 

Úřad vlády České republiky 
https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/   

 

Soubory ke stažení

vyrocni_zprava_2019.pdf vyrocni_zprava_2019.pdf (328,74 KB)

Vyrocni_zprava_2020.pdf Vyrocni_zprava_2020.pdf (485,68 KB)

Plan_prace_2021.pdf Plan_prace_2021.pdf (949,37 KB)

ReferNet_rekapitulace_a_vyhled.pdf ReferNet_rekapitulace_a_vyhled.pdf (913,77 KB)

 

Základní dokumenty Národního konsorcia

ReferNet_Jednaci_rad_2020.pdf ReferNet_Jednaci_rad_2020.pdf (208,78 KB)

Statut_Narodniho_konsorcia_ReferNet_2020.pdf Statut_Narodniho_konsorcia_ReferNet_2020.pdf (949,37 KB)