Dovednosti

ČR dosáhla v indexu dovedností nejlepšího výsledku v Evropě

10. 12. 2020  Ze všech sledovaných 31 zemí má Česká republika v roce 2020 stejně jako v roce 2018 nejlepší celkový výsledek v Evropském indexu dovedností. Jde o složený ukazatel, který vyvinulo Evropské středisko pro odborné vzdělávání Cedefop a který měří výkonnost jednotlivých zemí v oblasti rozvoje a využití dovedností. Index umožňuje sledovat vývoj zemí, určovat slabší místa systémů a vyhledávat země, kterým se v daných oblastech daří lépe a mohou být pro ostatní příkladem. V České republice zpracovala analýzu indexu dovedností síť ReferNet.    

 

Jak ovlivňuje práce přes online platformy dovednosti?

15. 9. 2020 Článek z květnového vydání časopisu Skillset and match přináší výsledky první podrobné studie o práci zprostředkované přes digitální platformy, o tzv. crowdworku. Jak evropští crowdworkeři rozvíjejí své dovednosti a jakým způsobem se v prostředí online platforem potkává nabídka s poptávkou po dovednostech?