ReferNet informuje o odborném vzdělávání už 10 let

Deset let působení letos slaví mezinárodní informační síť o odborném vzdělávání ReferNet, která mapuje trendy ve vzdělávání v ČR i Evropě. Jejím hlavním cílem a náplní je výměna, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a lidských zdrojů mezi členy sítě. Těch je 27 a kromě zemí EU sem patří i Norsko a Island. Síť řídí Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy – CEDEFOP. 

Česká republika se stala členem sítě v roce 2004. Ve vedení se v ČR v dvouletých cyklech střídá Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a Národní vzdělávací fond (NVF). Na spolufinancování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

 

Informace o vzdělávacím systému a politice u nás a v Evropě

ReferNet se zabývá celkově počátečním, odborným i celoživotním vzděláváním. Konkrétně jde např. o témata uznávání kvalifikací, kariérového poradenství, vzdělávání pedagogů a trenérů, kompetencemi nebo mobilitou osob a předvídáním kvalifikačních potřeb. ReferNet reaguje na poptávku po konkrétních tématech, která často souvisí s novými trendy, jako je zelená ekonomika či rozvoj podnikavosti.

V rámci ReferNetu vycházejí čtyři typy zpráv: přehledové zprávy o systému (tzv. VET Country Reports), analytické zprávy o politice odborného vzdělávání (tzv. National VET Policy Reports), dále podrobné zprávy na konkrétní témata a zprávy o výzkumu odborného vzdělávání.  Všechny zprávy, které byly vytvořeny od roku 2004, jsou k dispozici na webu www.refernet.cz. Členové národní sítě rovněž pravidelně pomáhají naplňovat databázi Vet-bib, která je největší evropskou databází zdrojů, bibliografií a odkazů o odborném, počátečním i celoživotním učení. Jsou zde k dispozici publikace vycházející v tištěné podobě i šedá literatura bez ISBN, relevantní internetové odkazy, články i publikace přístupné pouze on-line.

„ReferNet se snaží nezávislým způsobem zmapovat situaci v jednotlivých zemích tím, že si od nich nasbírá informace a porovná je,“ vysvětluje národní koordinátorka sítě v ČR Martina Kaňáková a pokračuje: „navíc nás zajímá i vzdělávací politika.“ Ve zprávách jsou tak zahrnuty i informace o tom, co se v jednotlivých zemích ve vzdělávání chystá. „Oblast vzdělávání totiž nepatří do společných politik; aktivita EU nezasahuje přímo do národní vzdělávací politiky, ale je omezena jen na podporu členských států,“ říká M. Kaňáková. I když členské země akceptují zavádění evropských nástrojů ve vzdělávání, tak každá má svá specifika, která jednotlivé trendy i zavádění nástrojů mohou mírně odsunout nebo pozměnit. Členy sítě ReferNet také zajímá, jaký pokrok udělaly jednotlivé země v souladu s plněním strategických cílů stanovených např. Kodaňskou deklarací či Komuniké z Brugg.

Více informací o ReferNetu najdete na www.refernet.cz. Ten je propojený s weby ostatních členských zemí a CEDEFOPu, najdete tu všechny vydané publikace i aktuální informace.