ReferNet


Co je ReferNet? 

ReferNet je evropská síť, která poskytuje aktuální, ověřené a spolehlivé informace, zprávy a analýzy o systémech a trendech v odborném vzdělávání napříč Evropou. ReferNet dlouhodobě sleduje a mapuje situaci a trendy v odborném vzdělávání v ČR a Evropě, sbírá data a navzájem je porovnává. ReferNet tak představuje významný nástroj monitorování vývoje odborného vzdělávání a jeho reportování směrem k Evropské komisi a dalším členským zemím EU.  ReferNet je koordinován a kofinancován Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop. 

Aktuality

Stručná zpráva Cedefopu: podpora při zvládání změn

29. 4. 2021 V reakci na současnou zdravotní krizi a dalekosáhlé změny na trhu práce, které kromě pandemie přináší také rychle postupující digitalizace, klimatické změny, globalizace a demografický vývoj, přijímá Evropská unie a její členské státy opatření s cílem výrazněji podpořit zaměstnatelnost všech lidí v Evropě a poskytnout jim příležitosti k prohlubování a získávání nových dovedností.

 

Lepší systémy dovedností přispívají k rovnosti žen a mužů

20. 4. 2021 Podle srovnávací analýzy Evropského indexu dovedností (ESI) od Cedefopu a Indexu genderové rovnosti Evropského institutu pro genderovou rovnost (EIGE) souvisí genderová rovnováha v zemích EU s dobře fungujícími systémy dovedností.

 

Bulharsko: SEE THE JOBS!

22. 3. 2021 Platforma SEE THE JOBS! je nejnovější iniciativou podporující profesní poradenství pro mladé. Používá jako nástroj „kariérní lexikon“, který jim pomáhá objevovat vhodné příležitosti a charakteristiky různých profesí.

 

Máte-li zájem o posílání novinek, přihlaste se k odběru newsletteru Odborné vzdělávání v Evropě.

Kategorie aktualit