ReferNet

ReferNet je informační síť zřízená Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP), která už více než 10 let slouží k výměně, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného  vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů mezi členskými státy Evropské unie (EU),  Norskem a Islandem.


Jaké jsou aktivity a cíle ReferNetu?

Mezi hlavní aktivity ReferNetu patří sběr informací o odborném vzdělávání, aktualizování online databází publikací, informační služby, ale i šíření povědomí o práci CEDEFOP. Síť ReferNet rovněž poskytuje informace o systémech odborného vzdělávání v jiných členských zemích EU, zabývá se analýzou souvisejících témat a výměnou informací o realizovaných a probíhajících výzkumech v oblasti odborného vzdělávání. Mezi nejdůležitější témata patří např. rozvoj politik a pedagogické základny, institucionální rámec zajištění vzdělávacích příležitostí, podmínky a kontext rozvoje znalostní společnosti, prvotní i další  odborné vzdělávání, uznávání kvalifikací, mobilita, kariérové poradenství, investice do lidských zdrojů či otevírání prostoru pro celoživotní vzdělávání v evropské a mezinárodní dimenzi.

 

Jak ReferNet funguje?

Jednotlivé členské státy EU jsou v síti ReferNet zastupovány prostřednictvím tzv. národních konsorcií skládající se z institucí a organizací, které mají společný zájem v oblasti rozvoje odborného vzdělávání. Národní konsorcium v České republice, v současnosti tvořené 19 členy, zahájilo svou činnost v červnu 2004. V jeho čele se ve funkci Národního koordinátora, na základě principu rotace, střídá Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) a Národní vzdělávací fond (NVF). V minulém období (2009-2010) stál v čele NVF, v letech 2011 a 2012 jej ve funkci vystřídal NÚV.

 

Jaké jsou konkrétní výstupy činnosti ReferNetu?

Hlavními výstupy práce národního konsorcia je od roku 2004 několik publikací, které jsou dostupné na stránkách ReferNetu ČR. Těmi nejaktuálnějšími jsou:

1. POPIS SYSTÉMU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Publikace poskytuje všeobecný přehled o systému odborného vzdělávání a přípravy v České republice. Její aktualizace probíhá jednou ročně. 

2.  ZPRÁVA O POLITICE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 2002-2010

Nastínění vývoje politiky odborného vzdělávání a přípravy v ČR v souvislosti s uplatňováním principů stanovených Kodaňským procesem.

3.   PODROBNÉ ZPRÁVY NA KONKRÉTNÍ TÉMATA

4. LETÁK ZAOSTŘENO NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (Spotlight on VET)

 


Máte zájem o další informace?

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

  • národní koordinátorku sítě ReferNet v
    ČR Mgr. Martinu Kaňákovou martina.kanakova@nuv_cz

Další informace nejen o síti ReferNet ČR můžete získat na www.refernet.cz.


Další informace:

Potřebujete informace o vzdělávání? Využijte ReferNet

ReferNet informuje o odborném vzdělávání už 10 let