ReferNet

ReferNet je informační síť zřízená Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP), která od roku 2002 slouží k výměně, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů mezi členskými státy Evropské unie (EU),  Norskem a Islandem.

V čele každé národní sítě stojí národní koordinátor, který na svoji činnost získává grant od Cedefopu podmíněný spolufinancováním ze strany národních orgánů. V ČR se od začátku projektu se na pozici národního koordinátora střídají po dvou letech Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a Národní vzdělávací fond o.p.s. (NVF). Toto střídání je zakotveno smluvně mezi oběma partnery a podpořeno ze strany MŠMT. Česká republika je členem sítě od roku 2004.


Jaké jsou aktivity a cíle ReferNetu?

Mezi hlavní úkoly ReferNetu patří zpracovávání periodických přehledově - analytických zpráv o systému a o politice odborného vzdělávání v dané zemi, které slouží zejména jako:

  • podklady pro politické rozhodování Evropské komise v oblasti „evropského“ odborného vzdělávání (počátečního i dalšího), pro stanovování optimální strategie do budoucna, a následně i pro tvorbu specifických doporučení Evropské komise určené jednotlivým zemím v oblasti odborného vzdělávání;
  • nástroj pro monitorování vývoje odborného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a jako podklady k mezinárodnímu srovnávání situace v těchto zemích;
  • zdroj příkladů dobré praxe a dalších informací, které využijí ke své práci a rozhodování tvůrci národních politik a dalších experti v oblasti vzdělávání .

Zejména v posledních letech stoupl význam ReferNetu jako klíčového nástroje pro hodnocení postupu jednotlivých zemí k realizaci cílů Strategie EU 2020 a pro tvorbu specifických doporučení Evropské komise pro jednotlivé země v oblasti odborného vzdělávání (reporting vývoje ve vztahu k cílům strategie).

 

Máte zájem o další informace?

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na národní koordinátorku sítě ReferNet v
ČR Mgr. Martinu Kaňákovou:  martina.kanakova@nuv_cz

Další informace nejen o síti ReferNet ČR můžete získat na www.refernet.cz.