ReferNet


Co je ReferNet? 

ReferNet je evropská síť, která poskytuje aktuální, ověřené a spolehlivé informace, zprávy a analýzy o systémech a trendech v odborném vzdělávání napříč Evropou. ReferNet dlouhodobě sleduje a mapuje situaci a trendy v odborném vzdělávání v ČR a Evropě, sbírá data a navzájem je  porovnává. ReferNet tak představuje významný nástroj monitorování vývoje odborného vzdělávání a jeho reportování směrem k Evropské komisi a dalším členským zemím EU. ReferNet koordinuje a kofinancuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop. 

 

Co ReferNet vydává? 

Přehledy vzdělávacích systémů evropských zemí 

Zprávy o vzdělávacích systémech evropských zemí s národními specifiky  

Zprávy o politice odborného vzdělávání 

Data a databáze - např. Skills indexMobility ScoreboardSkills panorama 

 

Kdo a k čemu výstupy ReferNetu využije? 

Výstupy ReferNetu využijí tvůrci politik, zástupci škol i zaměstnavatelů a každý, kdo potřebuje informace o různých tématech v oblasti vzdělávání nebo o vzdělávacích systémech u nás i v celé Evropě. Výstupy získané od členů národních sítí ReferNet Cedefop dále zpracovává pro Evropskou komisi a slouží např. jako podklad pro výroční zasedání Direktorátu Evropské komise pro odborné vzdělávání a přípravu (DGVT), pro jednání Poradního výboru pro odborné vzdělávání (ACVT) i pracovních skupin Evropské komise.  Analytické zprávy a další výstupy jsou využívány jako podklad pro zpracování Monitoru vzdělávání a odborné přípravy EK (Education and Training Monitor) a pro hodnocení vývoje v členských zemích. 

 

Jak ReferNet funguje? 

Jedná se o projekt dlouhodobé spolupráce formou mezinárodní sítě, ve které je zapojeno všech 28 zemí EU, Norsko a Island.  Česká republika se stala členem sítě ReferNet v roce 2004 svým vstupem do EU. V čele každé národní sítě stojí národní koordinátor (v ČR Národ pedagogický institut ČR). V členských zemích mohou vznikat také konsorcia, která se skládají z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání v dané zemi. Národní konsorcium ReferNet Česká republika má přes dvacet členů a najdeme mezi nimi organizace NVF, MPSV, MPO, Svaz průmyslu, Úřad vlády ČR, ČMKOS, Czesha, AVOŠ, SSŠČMS a další.  

Za odbornou kvalitu a relevanci výstupů projektu zodpovídá národní reprezentant sítě ReferNet, který je jmenován národními orgány (MŠMT).   

 

Kontakt 

Národní koordinátorka sítě ReferNet ČR: Mgr. Martina Kaňáková martina.kanakova@npicr_cz