Přínosy spojené s používáním jednotek výsledků učení

I v roce 2016 bude klíčovým tématem postupného zavádění ECVET vývoj a využívání jednotek výsledků učení.  V souvislosti s tím je dále uvedeno několik zjištění mezinárodní pracovní skupiny pro hodnocení a validaci jednotek výsledků učení, která intenzivně pracovala ve druhé polovině roku 2015.  

Zpráva pracovní skupiny především potvrzuje prospěšnost jednotek poskytující lidem, kteří se vzdělávají:

  • větší flexibilitu a možnost volby;
  • více příležitostí pro uznání dříve dosažených výsledků;
  • menší bloky učení s aktuálním obsahem;
  • lépe zvládnutelné programy, které činí odborné vzdělávání atraktivnějším;
  • příležitost pro stupňování úspěchu;
  • jasnější představu o tom, co má být během hodnocení předvedeno.

Z hlediska dosavadního vývoje v České republice má mimořádný význam to, že jednotky jsou v celoevropském měřítku používány jak k uspořádání či vytváření kvalifikací, tak i k jejich rozdělování do zvládnutelných bloků. Právě tato, druhá, možnost velmi dobře odpovídá navrhovanému způsobu propojení ECVET s Národní soustavou kvalifikací.

Celá zpráva pracovní skupiny je ve verzi doplněné o pracovní český překlad uvedena zde.
.