Odborné panely

Jedním z dílčích cílů projektu je tvorba sdílené představy o pojetí a významu gramotností ve vzdělávávní. Za tímto účelem organizujeme dvakrát do roka v různých regionech ČR minikonference pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na těchto akcích se setkávají odborníci na gramotnosti s učiteli, akademiky a širší veřejností se zájmem o konkrétní oblast vzdělání v MŠ a ZŠ s cílem výměny zkušeností a mapování příkladů dobré praxe na rozvoj gramotností napříč předměty.


 

Připravujeme 7. cyklus minikonferencí odborných panelů pro jednotlivé gramotnosti.
Už nyní se můžete přihlásit.

  • Minikonference k matematické gramotnosti (přihlášení + další informace)
    26. 8. 2020 (9:30–16:30), NPI ČR Senovážné náměstí 25, Praha (jedná se o nový termín)
  • Minikonference ke čtenářské gramotnosti (přihlášení)
    18. 5. 2020 (9:30–16:30)NPI ČR Senovážné náměstí, Praha
  • Minikonference k digitální gramotnosti a informatickému myšlení 
    informace budou doplněny

 

Jak minikonference probíhají a co bylo náplní již konaných setkání se můžete dočíst v článcích níže, které nabízí ohlédnutí za obsahem a atmosférou událostí.

7. cyklus minikonferencí odborných panelů

6. cyklus minikonferencí odborných panelů

5. cyklus minikonferencí odborných panelů

4. cyklus minikonferencí odborných panelů

3. cyklus minikonferencí odborných panelů

2. cyklus minikonferencí odborných panelů

1. cyklus minikonferencí odborných panelů