Odborné panely

Jedním z dílčích cílů projektu je tvorba sdílené představy o pojetí a významu gramotností ve vzdělávávní. Za tímto účelem organizujeme dvakrát do roka v různých regionech ČR minikonference pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na těchto akcích se setkávají odborníci na gramotnosti s učiteli, akademiky a širší veřejností se zájmem o konkrétní oblast vzdělání v MŠ a ZŠ s cílem výměny zkušeností a mapování příkladů dobré praxe na rozvoj gramotností napříč předměty.


 

Zapište si termíny do kalendáře

V blízké době se můžete těšit na minikonference odboného panelu pro:

  • digitální gramotnost – 24. 5. 2019, Plzeň
  • čtenářskou gramotnost – 30. 5. 2019, Praha (programpřihlášení).

O programech setkání včetně možností přihlášení vás budeme informovat v nejbližsích dnech. Sledujte také novinky na gramotnostiproucitele.cz.

 


 

Jak minikonference probíhají a co bylo náplní již konaných setkání se můžete dočíst v článcích níže, které nabízí ohlédnutí za obsahem a atmosférou událostí.

 

1. cyklus minikonferencí odborných panelů

2. cyklus minikonferencí odborných panelů

3. cyklus minikonferencí odborných panelů

4. cyklus minikonferencí odborných panelů

5. cyklus minikonferencí odborných panelů