Materiály do výuky

Na této stránce najdete seznam článků a podkladů vytvořených realizačním týmem PPUČ, které Vám poslouží pro plánování a realizaci Vaší výuky zaměřené na vybrané cíle rozvoje gramotností žáků.

Webináře – záznamy

 • Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání (28. 2. 2019), blogový příspěvek
  Anotace: Setkání poukázalo na konkrétní podobu rozvíjení jednotlivých složek matematické gramotnosti z pohledu dětí předškolního věku. Součástí prezentace byly náměty na konkrétní činnosti a aktivity, které mohou být inspirací pro praxi předškolních pedagogů. Ukázky sloužily k objasnění principů rozvoje matematického myšlení dětí předškolního věku s ohledem na respektování specifik tohoto období vývoje jedince. Lektorka RNDr. Hana Lišková.
 • Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček (6. 3. 2019), blogový příspěvek
  Anotace: V krátkém teoretickém úvodu jsme si vysvětlili základní důležité pojmy – rozvoj informatického myšlení, rozvoj digitální gramotnosti. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům rozvíjení informatického myšlení v mateřské škole a na 1. stupni. Ukázali jsme si nejméně 3 druhy robotických pomůcek a pověděli si, pro jaký věk jsou jednotlivé pomůcky vhodné. V závěru byly nabídnuty odkazy na vznikající materiály pro podporu rozvoje informatického myšlení. Lektorka Eva Fanfulová.
 • Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ (20. 3. 2019), blogový příspěvek
  Anotace: V krátkém teoretickém úvodu jsme si vysvětlili základní důležité pojmy – digitální technologie jako didaktická pomůcka, rozvoj digitální gramotnosti, rozvoj informatického myšlení. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům rozvíjení digitální gramotnosti ve škole, a to především na 1. stupni napříč předměty. Na jednotlivých aktivitách bylo vysvětleno, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Jednotlivé aktivity byly doplněny vyjádřením známých akademiků, kteří se digitální gramotností zabývají již několik let. V závěru byly uvedeny odkazy na vznikající materiály pro podporu rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení.
 • Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ (27. 3. 2019), blogový příspěvek
  Anotace: V krátkém teoretickém úvodu byly připomenuty základní důležité pojmy – digitální technologie jako didaktická pomůcka, rozvoj digitální gramotnosti, rozvoj informatického myšlení. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům rozvíjení digitální gramotnosti ve škole, a to především na 2. stupni napříč předměty. Na jednotlivých aktivitáchjsme vysvětlili, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Jednotlivé aktivity byly doplněny vyjádřením známých akademiků, kteří se digitální gramotností zabývají již několik let. Lektorky:Eva Fanfulová, Markéta Čonková
 • Rozvoj gramotností pomocí YouTube (11. 4. 2019), článek
  Anotace: Cílem setkání bylo seznámit účastníky s didaktickým potenciálem serveru YouTube. Server představuje webovou platformu, na které tráví (nejen) české děti značnou část svého volného času. Hlavní část webináře tvořily příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah YouTube (nebo svět s ním spojený – youtubeři) a rozvíjejí gramotnosti, zejména čtenářskou a digitální. Lektor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
 • Počítáš, počítám, počítáme… (25. 4. 2019), blogový  příspěvek
  Anotace: Zažívat opakovaně radost z úspěšně vyřešené úlohy, to je jedna ze sedmi složek matematické gramotnosti. Jak na to? Na to jsme se pokusili odpovědět na webináři „Počítáš, počítám, počítáme…“ zaměřeném na rozvíjení matematické gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. V úvodu jsme si ukázali, které aktivity nám pomáhají v zapojování žáků do výuky matematiky, umí z ní odstranit nudu a žáky aktivizují a motivují k výkonu. V další části webináře byly předloženy náměty na aktivity, které směřují k rozvíjení i dalších složek matematické gramotnosti. Lektoři: Jovanka Rybová, Tomáš Koten

Seriály článků

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ I.

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Blogové příspěvky

Inspirujte se blogovými příspěvky, které poskytují praktickou a pro gramotnosti laděnou reflexi k výběru aktivit z prostředí Metodického portálu RVP.CZ.