Materiály do výuky

Na této stránce najdete seznam článků a podkladů vytvořených realizačním týmem PPUČ, které Vám poslouží pro plánování a realizaci Vaší výuky zaměřené na vybrané cíle rozvoje gramotností žáků.

Webináře – záznamy

 • Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání (28. 2. 2019)
  Anotace: Setkání poukázalo na konkrétní podobu rozvíjení jednotlivých složek matematické gramotnosti z pohledu dětí předškolního věku. Součástí prezentace byly náměty na konkrétní činnosti a aktivity, které mohou být inspirací pro praxi předškolních pedagogů. Ukázky sloužily k objasnění principů rozvoje matematického myšlení dětí předškolního věku s ohledem na respektování specifik tohoto období vývoje jedince. Lektorka RNDr. Hana Lišková.
 • Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček (6. 3. 2019)
  Anotace: V krátkém teoretickém úvodu jsme si vysvětlili základní důležité pojmy – rozvoj informatického myšlení, rozvoj digitální gramotnosti. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům rozvíjení informatického myšlení v mateřské škole a na 1. stupni. Ukázali jsme si nejméně 3 druhy robotických pomůcek a pověděli si, pro jaký věk jsou jednotlivé pomůcky vhodné. V závěru byly nabídnuty odkazy na vznikající materiály pro podporu rozvoje informatického myšlení. Lektorka Eva Fanfulová.
 • Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ (20. 3. 2019)
  Anotace: V krátkém teoretickém úvodu jsme si vysvětlili základní důležité pojmy – digitální technologie jako didaktická pomůcka, rozvoj digitální gramotnosti, rozvoj informatického myšlení. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům rozvíjení digitální gramotnosti ve škole, a to především na 1. stupni napříč předměty. Na jednotlivých aktivitách bylo vysvětleno, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Jednotlivé aktivity byly doplněny vyjádřením známých akademiků, kteří se digitální gramotností zabývají již několik let. V závěru byly uvedeny odkazy na vznikající materiály pro podporu rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení.
 • Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ (27. 3. 2019)
  Anotace: V krátkém teoretickém úvodu byly připomenuty základní důležité pojmy – digitální technologie jako didaktická pomůcka, rozvoj digitální gramotnosti, rozvoj informatického myšlení. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům rozvíjení digitální gramotnosti ve škole, a to především na 2. stupni napříč předměty. Na jednotlivých aktivitáchjsme vysvětlili, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, která její tematická oblast, případně který očekávaný výsledek učení. Jednotlivé aktivity byly doplněny vyjádřením známých akademiků, kteří se digitální gramotností zabývají již několik let. Lektorky:Eva Fanfulová, Markéta Čonková

Seriály článků

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ I.

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Blogové příspěvky

Inspirujte se blogovými příspěvky, které poskytují praktickou a pro gramotnosti laděnou reflexi k výběru aktivit z prostředí Metodického portálu RVP.CZ.