Potřebujete informace o vzdělávání? Využijte ReferNet

Informační síť ReferNet mapuje trendy ve vzdělávání v ČR i Evropě už deset let            Hlavním cílem a náplní mezinárodní informační sítě o odborném vzdělávání ReferNet je výměna, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a lidských zdrojů mezi členy sítě. ReferNet představuje v rozhovoru jeho národní koordinátorka Martina Kaňáková. 

Jakými tématy se v rámci sítě zabýváte?

ReferNet se zabývá celkově počátečním, odborným i celoživotním vzděláváním, konkrétně například uznáváním kvalifikací, kariérovým poradenstvím, ale i vzděláváním pedagogů a trenérů, kompetencemi, mobilitou osob nebo předvídáním kvalifikačních potřeb. Záběr témat je poměrně široký a souvisí s  poptávkou po konkrétních tématech i s novými trendy, jako je zelená ekonomika či rozvoj podnikavosti. Každý rok řešíme nová témata a vytváříme jiné typy zpráv.

 

Kdo všechno může využít informace ReferNetu?

Informace jsou primárně určeny vědeckým pracovníkům, odborné veřejnosti z oblasti vzdělávání a trhu práce nebo pracovníkům státní správy. Z ministerstva zdravotnictví a zemědělství máme například ohlasy, že síť znají a informace používají. Průběžné mapování pokroku a zpětná vazba je velmi důležitý aspekt, kterého mohou využít odpovědní činitelé či zákonodárci. Výstupy ReferNetu využijí i studenti, zaměstnavatelé a sociální partneři. Zkrátka každý, kdo potřebuje získat informace o různých tématech v oblasti vzdělávání u nás i v celé Evropě nebo jen srovnat, jak fungují jednotlivé vzdělávací systémy.


V jaké podobě nasbírané informace nabízíte – ve formě zpráv, na webu?

Vydáváme čtyři typy zpráv: přehledové zprávy o systému, analytické zprávy o politice odborného vzdělávání, podrobné zprávy na konkrétní téma a zprávy o výzkumu odborného vzdělávání.  Všechny zprávy, které byly vytvořeny od roku 2004, jsou k dispozici na webu www.refernet.cz. Členové naší národní sítě rovněž pravidelně pomáhají naplňovat databázi Vet-bib, která je největší evropskou databází zdrojů, bibliografie a odkazů o odborném, počátečním i celoživotním učení. Najdeme zde publikace vycházející v tištěné podobě i šedou literaturu bez ISBN, relevantní internetové odkazy, články i publikace přístupné pouze on-line.

 

Jaké je postavení ReferNetu mezi dalšími sítěmi? Má nějaká specifika?

ReferNet je jednou ze tří sítí, které založilo Evropské centrum odborné přípravy (CEDEFOP). Existuje také síť Skillsnet zaměřená na předvídání kvalifikačních potřeb a do roku 2011 fungovala i síť pro učitele a mistry - TT-Net. Nesmíme opomenout ani sítě s delší tradicí, např. Eurydice. Výzkumem se zabývá také řada mezinárodních organizací, např. OECD či UNESCO, které popisují daný stav v jednotlivých zemích a přidávají konkrétní doporučení a závěry. ReferNet nedává doporučení, ale snaží se nezávislým způsobem zmapovat situaci v jednotlivých zemích tím, že si od nich nasbírá informace a porovná je. ReferNet navíc zajímá i vzdělávací politika.


Čím se tento zájem o politiku projevuje?

Ve zprávách jsou zahrnuty i informace o tom, co se v zemích ve vzdělávací politice chystá. Oblast vzdělávání totiž nepatří do společných politik; aktivita EU nezasahuje přímo do národní vzdělávací politiky, ale je omezena jen na podporu členských států. I když členské země akceptují zavádění evropských nástrojů ve vzdělávání, tak každá má svá specifika, která jednotlivé trendy i zavádění nástrojů mohou mírně odsunout nebo pozměnit. V rámci ReferNetu nás také zajímá, jaký pokrok udělaly jednotlivé země v souladu s plněním strategických cílů stanovených např. Kodaňskou deklarací či Komuniké z Brugg.

 

Jaký pokrok tedy země včetně ČR za poslední roky udělaly?

V posledních letech se všechny evropské země snaží zavádět trendy a nástroje podporující studijní a pracovní mobilitu lidí do zahraničí. V České republice se v této oblasti stalo hodně – dokumenty Europassu používá stále více lidí, posunuli jsme se v implementaci ECVET (tj. Evropského systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání), Národní soustava kvalifikací (NSK) udělala velký skok, máme hotovou a schválenou Národní přiřazovací zprávu, která popisuje přiřazení kvalifikací získaných v ČR k úrovním jednotného Evropského rámce kvalifikací (EQF). Hodně jsme se posunuli dopředu a srovnali krok, zbývá to vše jen zdárně dovést k cíli.

 

Jaké jsou trendy ve vývoji ReferNetu?

Poslední dobou je trendem snaha po větší srovnatelnosti, ale i stručnosti a srozumitelnosti jednotlivých zpráv. Cílem je, aby zprávy postihly národní specifika, ale zároveň aby se zkoumané skutečnosti z jednotlivých zemí daly navzájem srovnat. CEDEFOP proto členům sítě nastavuje určitá kritéria kvality a obsahové čistoty, která mu umožňují snadnější vytvoření srovnávacích zpráv.


ReferNet

  • Je mezinárodní informační síť o odborném vzdělávání, jejími členy je 27 zemí (země EU a Norsko a Island). Členové sítě se setkávají minimálně dvakrát ročně, účastní se plenárních a regionálních zasedání, mohou se účastnit i setkání tematických skupin (např. knihovníků).
  • Síť řídí Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy – CEDEFOP.
  • Vznikla v roce 2002, letos slaví 10leté výročí svého působení.
  • Česká republika se stala členem v roce 2004. Ve vedení se v ČR v dvouletých cyklech střídá Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a Národní vzdělávací fond (NVF). Na spolufinancování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
  • Spravuje databázi odkazů a bibliografie Vet-bib (libserver.cedefop.europa.eu/F), přístup na databázi je i z webu CEDEFOP (www.cedefop.europa.eu).
  • Vydává zprávy popisující systémy odborného vzdělávání (VET Country Reports) a politiku odborného vzdělávání (National VET Policy Reports).
  • Web www.refernet.cz je propojený s weby ostatních členských zemí a CEDEFOPu, najdete tu všechny vydané publikace i aktuální informace.

 


Kontakty:

Národní koordinátorka: Mgr. Martina Kaňáková (martina.kanakova@nuv_cz)

Projektový manažer: Mgr. Martin Němeček (martin.nemecek@nuv_cz)