O Europass byl na veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO velký zájem

Ve dnech 15. a 16. března se v Praze na Výstavišti v Holešovicích konal druhý ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO, na kterém se prezentoval také Europass spolu s Evropskou komisí v jednom stánku. O Europass měli na veletrhu zájem všechny věkové skupiny. Mladí lidé se zajímali především o dokument mobilita, do něhož se zaznamenávají zkušenosti se stážemi v zahraničí, zástupci střední a starší generace měli zájem o informace týkající se dodatků k osvědčení. Ty se přikládají k osvědčení o odborném vzdělání (k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu) a srozumitelně popisují, co jeho držitel ve škole absolvoval, a usnadňují tak uznání osvědčení v zahraničí. 

Na potřebu dodatků k osvědčení při cestování za prací do evropských zemí upozorňovali návštěvníky na veletrhu i EURES poradci z jiných evropských zemí a doporučovali jim, aby se o dodatcích informovali přímo u stánku Europassu. Mezi evropskými zeměmi totiž existují rozdíly ve významu, který dodatkům k osvědčení přikládají.  V některých zemích, například Německu, dodatky k osvědčení od uchazečů o práci přímo vyžadují.

Návštěvníci veletrhu měli zájem i o informace o životopisu a někteří si dokonce na veletrh přinesli svůj vyplněný životopis a žádali o konzultaci při jeho vyplnění. Zajímalo je například, jaké pracovní zkušenosti si mají do životopisu vyplnit. „Těmto klientům vždy rádi poradíme, lidem s bohatými pracovními zkušenostmi například doporučujeme, aby neuváděli do životopisu všechny, ale jen ty zkušenosti, které se vztahují a jsou relevantní k nabízené pozici,“ tvrdí Ester Franzová z Národního centra Europass.

O Evropské jazykové portfolio se zajímali hlavně učitelé

Evropské jazykové portfolio (EJP) je sebehodnotícím nástrojem, který pomáhá uživatelům uvědomit si a zaznamenat svou aktuální dosaženou úroveň v cizích jazycích. Je určený pro děti i dospělé. Na mezinárodním jazykovém veletrhu Lingua show, který probíhal současně s veletrhem JOBS EXPO, byla návštěvníkům představena také nová on-line aplikace EJP, která je zdarma přístupná všem věkovým skupinám.

Na www.evropskejazykoveportfolio.cz si každý může vést své portfolio, které zahrnuje jazykový pas, což je jeden z dokumentů Europassu poskytující přehled o úrovni znalostí a dovedností dosažených v cizích jazycích. Aplikace e-portfolia ale slouží uživateli také jako úložiště pro jeho dosažené certifikáty, diplomy, prezentace adalší. Najdete tu i tabulku sebehodnocení, ve které je pro každou úroveň A1 až C2 uveden popis konkrétních dovedností, a můžete si zde vytisknout svůj jazykový pas.

Také o stánek EJP měly na veletrhu zájem všechny věkové skupiny. Největší zájem o jazykové portfolio měli učitelé cizích jazyků, kteří hledají možnost propojení výuky jazyků a ICT a také si uvědomují důležitost toho, naučit své žáky se hodnotit a vyjadřovat se přesně o svých nejen jazykových dovednostech. „Děti a mladší uživatelé byli spokojení, že je sebehodnocení provázáno s možností vytisknout Europass-jazykový pas,“ popisuje Michala Čičváková z Národního centra Europass. Zájemci, kteří nemají jazykové certifikáty, a mají jen částečně znalosti pouze v jedné dovednosti a přesto chtějí jít na brigádu, aplikaci velmi chválili. 

„V doprovodných prezentacích k jazykovému pasu a Evropskému jazykovému portfoliu, které byly součástí veletrhu, zaznívala často námitka, že jde pouze o sebehodnocení, a že není v České republice mezi zaměstnavateli ochota věřit právě sebehodnocení,“ upřesnila Michala Čičváková. Dalším častým dotazem bylo, zda je nebo bude možné aplikaci vyplňovat v ruštině. Jeden z účastníků by chtěl, aby k portfoliu a k Europass-jazykovému pasu měli možnost mít přístup v on-line prostředí rovnou zaměstnavatelé. 


Příště se můžete setkat s Europassem na veletrhu E-SKILLS WEEK, který proběhne 26. března v Praze v Obecním domě a kde Vás pracovníci Národního centra Europass budou informovat nejen o dodatcích k osvědčení, ale také o existujících technických oborech nebo vás seznámí s Národním systémem kvalifikací. K rozdání zde budou publikace a příručky pro učitele, vztahující se k ICT dovednostem, které vydal Národní ústav pro vzdělávání.

Více informací najdete na www.europass.cz, www.evropskejazykoveportfolio.cz, www.kcvjs.cz a www.nuv.cz.

On-line aplikace Evropského jazykového portfolia (EJP) vznikla v rámci projektu EJP v praxi, jehož realizátorem je Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň a Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.