Nová metodika propojování ECVET a NSK

Ve druhém pololetí roku 2015 pokračovala činnost pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo zpracování metodiky propojování NSK a ECVET.

Ve spolupráci členů skupiny byla nejprve vytvořena pracovní verze se strukturovanými podněty a na jejím základě pak finální návrh metodiky. Tento návrh byl v prvé polovině září podrobně diskutován nejen v rámci Koordinačního centra pro ECVET, ale i s vybranými pracovníky NÚV a s řešiteli projektu NSK2. Aktuální text Metodiky vytváření jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK k dispozici zde.

Výsledná verze metodiky je využívána při úpravě více než sta jednotek výsledků učení vytvořených na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Jednotky by měly být díky aktivitě oborových skupin dopracovány do stavu, v němž budou následně vystaveny na internetových stránkách pro inspiraci dalších tvůrců a pro využití případnými zájemci.

Finální verze metodiky bude v roce 2016 doplněna metodickými listy. Tento celek vytvoří – spolu s hotovými jednotkami -  dostatečné předpoklady pro zpracování libovolné jednotky výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK.