Příprava profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech vzdělání

V průběhu projektu se objevila ze strany škol poptávka po informacích týkajících se profilových maturit. „Proto jsme přistoupili v tomto projektu k řešení pojetí profilové zkoušky oborů zakončených maturitní zkouškou – vymezili jsme, co je základem oboru a které kompetence je vhodné ověřovat u maturitní zkoušky,“ říká hlavní manažerka projektu ing. Taťána Vencovská. Důležitým aspektem bylo přivést školy k formulování témat tak, abychom sledovali vazbu na kompetence absolventa, nikoliv pouze obsah učiva, jak tomu bývalo doposud zvykem.

Image

Publikace Profilová maturitní zkouška v odborných školách shrnuje doporučení k tomu, jak přistupovat k sestavení profilové maturitní zkoušky. 

Tato doporučení se opírají o osm dalších publikací - oborových příruček: publikace pro obory aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, agropodnikání, technické lyceum, hotelnictví, elektrotechnika, obchodník obsahují návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcové a školní vzdělávací programy. Ukazují, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky tak, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly odborné i klíčové kompetence absolventa.