Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

TCO.jpg Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Hlavními cíli projektu je:

• modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve všeobecně vzdělávací oblasti na úrovni ŠVP a současně podpořit klíčové kompetence žáků pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení;

 modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání prostřednictvím posílení základů odborného vzdělávání na úrovni ŠVP a současně prohloubit odborné kompetence žáků pro další odborný rozvoj a uplatnění na trhu práce;

 provázat počáteční odborné vzdělávání s kvalifikační strukturou Národní soustavy kvalifikací;

• rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli;

• navrhnout digitální prostředí pro tvorbu a inovaci ŠVP a sdílení metodických a výukových materiálů;

• vytvořit modelové sestavy komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe a zajistit jejich využití ve vzorku ŠVP.

Základní administrativní údaje


CO-poz.jpg

Zahájení projektu 1. května 2017
Ukončení projektu 30. dubna 2020
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu 96 964 737 Kč

Zprávy

Informační systém: ukončení veřejné konzultace

Dne 31. 1. 2020 skončila veřejná konzultace informačního systému projektu MOV. Během ní projekt získal užitečné připomínky, které pomohou systém přizpůsobit potřebám učitelů středních odborných škol. 

 

Prodloužení veřejné konzultace: veřejnost testuje rozsáhlou databázi materiálů pro modulovou výuku

Důležitým nástrojem při zvyšování kvality odborného vzdělávání bude informační systém projektu MOV, který nyní prochází veřejnou konzultací. Střední odborné školy zde budou čerpat inspiraci a také vytvářet vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy jak pro svoji výuku, tak pro navrhování školních vzdělávacích programů. 

 

Video pro firmy: jak na spolupráci se školami

Spolupráce se školami přináší zaměstnavatelům nejednu výhodu. Jak jejím prostřednictvím rozvíjet stabilitu a odbornosti firmy, vysvětluje nové video.

 

Radostné Vánoce přeje MOV

Rádi bychom Vám poděkovali za energii a nápady, které jste v tomto roce věnovali našemu společnému úsilí modernizovat odborné vzdělávání. Za celý tým projektu MOV Vám přejeme Vánoce plné radosti a hodně zdraví i úspěchů v novém roce.

 

Projekt MOV na Evropském týdnu odborných dovedností

Sedmi informačními semináři se projekt MOV zapojil do Evropského týdne odborných dovedností. Jejich účastníci se seznámili s inovativními přístupy v odborném vzdělávání. 

 

S inovativními přístupy seznámí semináře

Jaké inovativní přístupy naleznou uplatnění v odborném vzdělávání? To se dozvědí účastníci na informačních seminářích projektu MOV. Semináře nabízejí pestrou skladbu témat od modulárního vyučování přes využití společných odborných základů a Národní soustavy kvalifikací až po zajištění kvality při spolupráci se zaměstnavateli.

 

další