Listy ECVET

Jako doplněk nové verze metodického textu k propojování NSK a ECVET vycházejí v průběhu roku 2016 tzv. listy ECVET. Mají charakter internetově dostupných souborů (vždy 2 strany textu), které stručně a přehledně zpracovávají určitá dílčí témata.

V prvé fázi byly připraveny listy tohoto zaměření:

List 1 Základní pojmy ECVET

Obsahuje vysvětlení principu ECVET, definici jednotky výsledků učení, charakteristiku partnerství a smluvních vztahů. Doplňkem jsou vymezení souboru nejvýznamnějších souvisejících pojmů. Ke stažení List 1 ke stažení.

List 2 Přínosy spojené s používáním jednotek výsledků učení

Obsahuje výběr příkladů hlavních výhod přístupu založeného na jednotkách, přehled dosavadních zkušeností s využíváním tohoto přístupu a některé návrhy pro jeho další vývoj. Ke stažení List 2 ke stažení.

List 3 Propojování NSK a ECVET

Obsahuje srovnání základních informací o NSK i o ECVET, soubor hlavních principů propojování a komentovaný popis vymezovaných jednotek. Ke stažení List 3 ke stažení.

List 4 Postup při vymezování jednotky ECVET na základě standardů v NSK

Obsahuje popis jednotlivých kroků při vymezování jednotky doplněný o vysvětlující komentáře a poznámky. List 4 ke stažení List 4 ke stažení.