Podpora plošného zavádění vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Udržitelnost projektu Kurikulum S (2012 - 2015)

Projekt Kurikulum S měl tři klíčové aktivity. V první z nich pokračovalo sledování realizace ŠVP na pilotních školách (návaznost na předcházející projekt Pilot S), ve druhé aktivitě byly položeny další základy potřebné pro rozvoj sociálního partnerství  v odborném vzdělávání a třetí klíčová aktivita se věnovala metodické podpoře tvorby a zavádění ŠVP na dalších odborných školách. Přímo v regionech tak vznikla tzv. regionální konzultační centra, jejichž úkolem bylo podporovat zavádění ŠVP na středních odborných školách a učilištích. 

Publikace s tematikou profilové maturitní zkoušky byly inovovány v rámci udržitelnosti z důvodu potřebné aktualizace jejich obsahu. 2. vydání bylo vydáno v lednu 2017.

Jelikož na řadu námětů vzešlých z projektu Kurikulum S navazoval projekt Pospolu, (zde např. také vzniklo 5 publikací s tematikou profilové maturitní zkoušky), bylo 9 inovovaných publikaci k profilové maturitní zkoušce umístěno na platformě Pospolu na Metodickém portále RVP.CZ.

V době trvání projektu se regionálním konzultačním centrům se podařilo podpořit celkem 9186 pedagogických pracovníků ze středních odborných škol a středních odborných učilišť a dalších 195 lektorů a učitelů bylo proškoleno v rámci jejich přípravy odborníky projektu.

V době udržitelnosti projektu pak bylo zapojeno celkem 10 240 osob a uskutečněno 1314 akcí.