Kreativní podnikání ve školách: Doporučení pro vzdělávací politiku z projektu CENTRES

Publikace z roku 2014. 

Evropská unie jako jeden z největších exportérů kreativních produktů již dlouho sleduje růstový potenciál v kreativních odvětvích, zejména v souvislosti s inovačními programy: kreativní odvětví jsou známa jako „potenciálně nejvíce inovativní ze všech sektorů EU a jako klíčové faktory a šiřitelé inovací, stejně jako i důležití zaměstnavatelé a významní hráči na poli regionálního rozvoje.