Pomoc najdou učitelé přímo v krajích

Aby učitelé měli možnost konzultovat své problémy spojené s reformou přímo v kraji, kde škola působí, byla zřízena při již fungujících vzdělávacích zařízeních ve všech krajích tzv. regionální konzultační centra. Ta poskytla za dobu projektu zdarma stovky konzultací a uspořádala pro učitele odborných škol mnoho seminářů a workshopů tematicky zaměřených podle přání učitelů. Celkem tato centra pomohla při svých aktivitách více než deseti tisícům učitelů. S ukončením projektu tato služba nekončí, ale i nadále se mohou zástupci škol obracet o radu nebo navštívit vzdělávací akci pořádanou těmito centry, nyní však už za poplatek.  

Seznam institucí poskytujících poradenství školám:

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod
www.kcdpv.cz/rkcs

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Masarykova 18, 460 01 Liberec
www.cvlk.cz

Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
www.centrum-uznavani.cz

Vzdělávací institut Středočeského kraje
V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
www.visk.cz

Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského
Palackého třída 222, 288 02 Nymburk
www.sviajak.cz

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí
www.copsu.cz

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Sady 5. května 42, 301 14 Plzeň
www.kcvjs.cz

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
www.ccvpardubice.cz

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje
Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
www.cvkhk.cz

Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Žižkova 20, Jihlava
www.vys-edu.cz

Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno
Hybešova 15, 638 00 Brno
www.sssbrno.cz

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
www.cuok.cz

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Dvořákova 7, Ostrava

www.projekty.osu.cz/kurikulum