Europass Vám pomůže prodat Vaše IT dovednosti

V současné době potřebujeme používat informační a komunikační technologie (ICT) téměř ve všech oblastech svého života, nejen při práci. Informační gramotnost je už v podstatě nutností v životě současného člověka a nároky na tyto dovednosti postupně narůstají a narůstat dále i budou. 

IT dovednosti jsou také potřebné v celém spektru profesí, a to nejen přímo v ICT průmyslu. Podle údajů zveřejněných organizátory veletrhu e-Skills Week již v roce 2007 pracovala většina praktických uživatelů ICT v Evropě v jiném průmyslu než přímo v ICT průmyslu (kde byla zaměstnána méně než polovina lidí). Pokud ovládáte IT dovednosti, jste také relativně chráněni před nezaměstnaností. Evropská krize totiž během let 2008-2010 nejvíce postihla ty, kdo jsou méně digitálně gramotní, zatímco v technických profesích a v profesích, kde je zapotřebí vysoká úroveň IT dovedností, zaměstnanost vzrostla o 3 %.

 

Jak své IT dovednosti u pohovoru prodat

Pokud se ucházíte o práci, stáž nebo brigádu, je dobré své IT dovednosti umět pořádně prodat. „Evropský formulář životopisu, jeden z pěti dokumentů Europassu, obsahuje v oddíle Schopnosti, znalosti a dovednosti kolonku počítačové znalosti a dovednosti,“ popisuje Ester Franzová z Národního centra Europass a pokračuje: „Ty je dobré uvést podrobně, včetně stupně schopností a výčtu programů, ve kterých umíte pracovat.“

Ve vyplněném vzorovém životopise Europassu je například uvedeno:

Počítačové znalosti a dovednosti: velmi dobré uživatelské dovednosti  v prostředí Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project), v Internetovém vyhledávání, schopnost práce s účetními (MRP), směnárenskými (Apis) a rezervačními (Galileo) programy


Europass podporuje IT dovednosti u široké veřejnosti

Europass se představil na veletrhu počítačových dovedností e-Skills Week 2012 koncem března jako součást kampaně na podporu a zdokonalování počítačových dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Návštěvníci se na veletrhu v Obecním domě v Praze seznámili zejména s jedním z pěti dokumentů Europassu, a to s dodatky k osvědčení, které se přikládají k osvědčení o odborném vzdělání (k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu) a srozumitelně popisují, co jejich držitelé ve škole absolvovali. Dodatky usnadňují pochopení obsahu a uznání osvědčení uchazečům o práci v zahraničí a uživatelé je využijí zejména při hledání práce, stáže nebo brigády v zahraničí.

Národní ústav pro vzdělávání se kromě Europassu podílí na zvýšení motivace žáků a studentů středních škol ke studiu a práci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) i dalšími aktivitami. Na veletrhu získali návštěvníci informace o technických oborech i o Národní soustavě kvalifikací s přehledem kvalifikací celostátně uznávaných v České republice. K dispozici zde byla také metodická příručka Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol vydaná v projektu Kurikulum S věnovaná průřezovému tématu Informační a komunikační technologie, ve které najdou učitelé středních škol mnoho tipů a rad na zajímavé a zábavné formy výuky na různých typech škol a v různých oborech, v rámci které si žáci zlepší své IT dovednosti.


Otestujte si své IT a jazykové dovednosti on-line

V rámci kampaně si mohly školy i široká veřejnost zdarma otestovat své IT dovednosti v on-line testu IT Fitness www.itfitness.cz. Test se skládal z 24 otázek a testoval jak teoretické znalosti, tak například schopnost rychle a efektivně vyhledávat informace na internetu. Test si vyzkoušelo celkem 30 260 lidí, průměrná úspěšnost činila 49 %. Podrobné výsledky testování a jména vítězných škol budou zveřejněny na podzim na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz , který test i celou kampaň organizoval.

Otestovat své jazykové dovednosti si můžete prostřednictvím nové webové aplikace www.evropskejazykoveportfolio.cz, o níž byl také na veletrhu e-Skills Week v Praze velký zájem, zejména mezi učiteli. „Jde o aplikaci, která podporuje jazykové vzdělávání, zároveň zvyšuje IT dovednosti žáků a pomáhá uživatelům vyplnit si jeden z dokumentů Europassu – jazykový pas,“ vysvětluje Michala Čičváková z Národního centra Europass (NCE).