Europass se představí na veletrhu počítačových dovedností v Praze 26. března

V rámci Evropského týdne počítačových dovedností 2012 – „European e-Skills Week 2012“ se představí mezi jinými i Europass jako součást kampaně na podporu a zdokonalování počítačových dovedností u široké veřejnosti. Návštěvníkům v Obecním domě představíme 26. března od 9 do 17 hodin především dodatky k osvědčení, které se přikládají k osvědčení o odborném vzdělání (k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu) a srozumitelně popisují, co jejich držitelé ve škole absolvovali. Dodatky usnadňují pochopení obsahu a uznání osvědčení uchazečům o práci v zahraničí.

Národní ústav pro vzdělávání se kromě Europassu podílí na zvýšení motivace žáků a studentů středních škol ke studiu a práci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) i dalšími aktivitami. Na veletrhu lze získat informace o technických oborech i o Národní soustavě kvalifikací s přehledem kvalifikací celostátně uznávaných v České republice. K dispozici zde bude i metodická příručka věnovaná průřezovému tématu Informační a komunikační technologie ve výuce žáků odborných škol, ve které najdou učitelé středních škol mnoho zajímavých tipů a rad na formy výuky, v rámci které si žáci zlepší své IT dovednosti. Příručka vyšla v rámci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

V rámci kampaně si mohou školy i široká veřejnost zdarma otestovat své IT dovednosti v on-line testu IT Fitness www.itfitness.cz. Test se skládá z 24 otázek a testuje jak teoretické znalosti, tak například schopnost rychle a efektivně vyhledávat informace na internetu.