Europass newsletter 2/2012

Druhý letošní newsletter se věnuje středoškol­ským kvalifi­kacím, ukon­čování studia na SŠ a ab­solventům, kteří míří na trh práce. Právě pro ně je určen Europass-dodatek k osvědčení. Dočtete se o dvou letošních novinkách v dodatcích k osvědčení. První novinkou je, že bude letos poprvé absolventům škol k dispozici dodatek k osvědčení poskytnut i v elektronické verzi, kterou využijí například při elektronické komunikaci se zaměstnavateli. Druhou novinkou je uvedení úrovně Evropského rámce kvalifikací (EQF) na dodatcích k osvědčení. Dozvíte se také, kolik středních škol už dodatek k osvědčení vydává, jaké jazykové verze jsou v oblibě, ko­lik absolventů letos dodatek k osvědčení dostane a jak se liší od dodatku k diplomu.

Ke stažení europass_newsletter_02_2012.pdf europass_newsletter_02_2012.pdf (540,85 KB)

europass_newsletter_02_2012_1.jpg