01ecvet.gif

posiluje vzájemné porozumění a důvěru mezi státy EU
zvyšuje transparentnost kvalifikací (srovnání a přenos)
usnadňuje mobilitu žáků/pracovních sil v EU (studijní a pracovní stáže)
je určen pro počáteční i další vzdělávání
podporuje partnerství škol a zaměstnavatelů napříč Evropou


 

AKTUALITY A INFORMACE:


Poslední vydání ECVET Magazine

ECVET Magazine z dubna 2018 je možné získat na stránkách ECVET Secretariat .

 

Důležité informace o využívání ECVET v České republice

Dům zahraniční spolupráce zpracoval Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+ .  

 

Evropský týden odborných dovedností: jednání o prvcích ECVET

V pátek 24. 11. se v Úřadu vlády ČR konalo  Setkání v rámci Evropského týdne odborných dovedností a jednání Koordinačního centra ECVET. 

 

Hlavní zdroje informací o stavu zavádění ECVET v České republice

Jsou uvedeny pouze internetové stránky. Na nich je možné získat další informační či metodické materiály. 

 

ECVET na pozadí podpory mezinárodní mobility učících se

Podle schválené strategie je zavádění ECVET v České republice spojeno s podporou atraktivity a kvality odborného vzdělávání. Mimo jiné i podporou mobility učících se.

 

Mezníky dosavadního vývoje zavádění ECVET v České republice

V dubnu 2012, schválilo MŠMT materiál  Návrh způsobu zavádění ECVET . 

 

Formulace výsledků učení v jednotkách ECVET

Přístup k formulaci výsledků učení je významným tématem i v roce 2016. Ukazují to i vybrané informace ilustrující přístup v Rakousku.

 

Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ecvet v české republice

V červnu byla dokončena pracovní verze textu, který reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET v ČR a navrhnout směr pro další práci.

 

Tvorba jednotek výsledků učení v ČR

Poslední vydání evropského periodika ECVET magazine obsahuje článek přibližující tři různé kontexty tvorby jednotek výsledků učení ECVET v ČR. 

 

Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky propojování ECVET a NSK. Je zpracována jako návrh, který využívá zkušeností z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.