Nové možnosti internetové prezentace ECVET připravené v projektu IQ for ECVET

Projekt  Innovative Qualifications Framework for Development of ECVET  (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010) se zabývá praktickou aplikací principů ECVET pro pět profesí nábytkářského a textilního průmyslu – truhlář, čalouník, podlahář, výrobce textilií a krejčí.

Hlavním výstupem projektu jsou srovnávací matice znalostí, dovedností a kompetencí jednotlivých profesí v partnerských zemích (PL, IE, DE, RO, CZ). Získání těchto informací je velmi důležité pro zjištění požadavků na profesi v každé partnerské zemi. Díky těmto aktivitám řešitelé zjistili, jak rozdílné jsou národní kvalifikační rámce v jednotlivých zemích a jak jsou poté i sestaveny požadavky na vytipované pozice.

Veškerá zmíněná data jsou umístěna na webové stránce www.iqforecvet.info (dočasně beta.iqforecvet.info). Pro zájemce o ECVET je důležité, že na této stránce jsou dvě nové animace znázorňující principy ECVET na základě oficiálního videa (záložka ECVET) a interaktivní hra a znalostní testy (záložka e-learning).