Mezníky dosavadního vývoje zavádění ECVET v České republice

V dubnu 2012, schválilo MŠMT materiál  Návrh způsobu zavádění ECVET . 

Schválená strategie odrážela dosavadní aktivity a významně ovlivnila následující vývoj zavádění ECVET. Významné uzlové body vývoje posledních deseti let jsou chronologicky popsány v souboru nazvaném Mezniky_dosavadniho_vyvoje.