Informace o ECVET

Pro podporu možnosti využívání ECVET byly zpracovány dva soubory „Listů ECVET“. Mají charakter internetově dostupných souborů (vždy nejvýše 2 strany textu), které stručně a přehledně zpracovávají určitá dílčí témata.

Označení

listu

Pracovní název

listu

Stručná anotace

 

Text ke stažení

List 1

Základní pojmy ECVET

Stručná vysvětlení nejvýznamnějších souvisejících pojmů.

zde

List 2

Přínosy spojené s používáním jednotek výsledků učení

Popis hlavních výhod přístupu založeného na jednotkách, včetně zjištění mezinárodní pracovní skupiny.

zde

List 3

Propojování NSK a ECVET

Základní charakteristiky NSK a ECVET. Popis vymezovaných jednotek – hlavní položky a komentáře.

zde

List 4

Postup při vymezování jednotky ECVET na základě standardů v NSK

Popis jednotlivých kroků postupu vymezování s vysvětlujícími komentáři a poznámkami.

zde

List 5

Využití ECVET na školách – zahraniční mobility

Příklady výhod a přínosů zahraničních mobilit organizovaných s využitím principů ECVET a s akcentem na kvalitu spolupráce.

zde

List 6

Využití ECVET na školách – praxe u zaměstnavatelů

Příklady výhod a přínosů praxe u zaměstnavatelů organizovaných s využitím principů ECVET a s akcentem na kvalitu spolupráce.

zde

List 7

Memorandum o porozumění

Informace o tom, co to je memorandum o porozumění, k čemu slouží a kdo tuto smlouvu uzavírá. Základní informace doplňují i praktické příklady a ukázky vyplnění.

zde

List 8

Smlouva o učení

Informace o tom, co to je smlouva o učení, k čemu slouží a kdo tuto smlouvu uzavírá. Základní informace doplňují i praktické příklady a ukázky vyplnění.

zde

List 9

Příklady jednotek ECVET vytvořených na základě standardů profesních kvalifikací v NSK

Příklady konkrétních jednotek s názvy:

  • Seřizování šicích strojů při zhotovování pánských plášťů a bund
  • Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů

zde

List 10

ECVET při vývoji flexibilních vzdělávacích programů

Vybrané výsledky činnosti pracovní skupiny zřízené Evropskou komisí. Osm principů souvisejících s flexibilními vzdělávacími programy.

zde