ECVET pro podporu kvality, atraktivity a flexibility vzdělávacích programů

Připravovaný soubor nových „Listů ECVET“ naváže na již existující řadu. 

Bude obsahovat co nejkonkrétnější popisy/návrhy a příklady využití ECVET při podpoře kvality, atraktivity a flexibility vzdělávacích programů v ČR.
Pracovní přehled obsahu souboru je ke stažení zde.