01ecvet.gif

posiluje vzájemné porozumění a důvěru mezi státy EU
zvyšuje transparentnost kvalifikací (srovnání a přenos)
usnadňuje mobilitu žáků/pracovních sil v EU (studijní a pracovní stáže)
je určen pro počáteční i další vzdělávání
podporuje partnerství škol a zaměstnavatelů napříč Evropou


 

AKTUALITY A INFORMACE ECVET:


Evropská témata pro diskusi o další práci s jednotkami výsledků učení

Na únorovém jednání  Uživatelské skupiny EK  v Bruselu byly představeny připravené podklady pro diskusi zahajovanou ve strukturách ECVET.

 

ECVET na pozadí podpory mezinárodní mobility učících se

Podle schválené strategie je zavádění ECVET v České republice spojeno s podporou atraktivity a kvality odborného vzdělávání. Mimo jiné i podporou mobility učících se.

 

Nové možnosti internetové prezentace ECVET připravené v projektu IQ for ECVET

Projekt  Innovative Qualifications Framework for Development of ECVET  (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010) se zabývá praktickou aplikací principů ECVET pro pět profesí nábytkářského a textilního průmyslu – truhlář, čalouník, podlahář, výrobce textilií a krejčí.

 

Mezníky dosavadního vývoje zavádění ECVET v České republice

V dubnu 2012, schválilo MŠMT materiál  Návrh způsobu zavádění ECVET . 

 

Formulace výsledků učení v jednotkách ECVET

Přístup k formulaci výsledků učení je významným tématem i v roce 2016. Ukazují to i vybrané informace ilustrující přístup v Rakousku.

 

Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ecvet v české republice

V červnu byla dokončena pracovní verze textu, který reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET v ČR a navrhnout směr pro další práci.

 

Tvorba jednotek výsledků učení v ČR

Poslední vydání evropského periodika ECVET magazine obsahuje článek přibližující tři různé kontexty tvorby jednotek výsledků učení ECVET v ČR. 

 

Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky propojování ECVET a NSK. Je zpracována jako návrh, který využívá zkušeností z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.

 

Možnost uplatnění ECVET při koncipování flexibilních vzdělávacích programů

Osm principů souvisejících s flexibilními vzdělávacími programy

 

ECVET pro podporu kvality, atraktivity a flexibility vzdělávacích programů

Připravovaný soubor nových „Listů ECVET“ naváže na již existující řadu.