Česká národní koalice pro digitální pracovní místa

Podpora dialogu o digitálním vzdělávání a roli technologií v kariérním růstů každého jednotlivce.

1_DSJCoalition.jpg

V prosinci 2016 byla v České republice po vzoru iniciativ ze zahraničí ustavena Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice). Její vznik iniciovalo MŠMT a naplnilo tím vize sdílené napříč EU v Coalition for Digital Skills and Jobs. Jako základní problém v Evropě vnímá iniciativa DigiKoalice absenci až 900 000 pracovníků s IT dovednostmi. Kompetentní lidé chybí nejen ICT sektoru. Digitální kompetence se čím dál tím více stávají základní podmínkou pro vykonávání většiny profesí.

Základní informace a aktuality


DigiKoalice Vás zve na panelovou diskusi dne 2. března 2017 na MŠMT k tématu Digitální dovednosti ve vzdělávání: Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy.

Pozvánka ke stažení na https://drive.google.com/open?id=0B5oT44tVYmopQ1VOaWN0WTNhS1U

Přihláška na akci na https://goo.gl/fn2poh


Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) se stal kontaktním místem pro aktivity DigiKoalice v ČR a ve spolupráci s členy koordinační skupiny (MŠMT, MPSV, MPO, Úřad vlády ČR, Czech ICT Alliance a digitální šampion ČR) bude zajišťovat organizaci setkávání a komunikaci s centrem Telecentre-Europe AISBL, které zajišťuje operativu všech národních koalic v EU.

V EU funguje již 13 národních koalic ICT firem, vzdělávacích institucí, neziskového a akademického sektoru. Zastřešují dialog zúčastněných stran o svých aktivitách v oblasti dopadu digitálních technologií na náš každodenní život, zejména ve světě práce a vzdělávání.

DigiKoalice v ČR má své Memorandum, pod které již v roce 2016 přidali své podpisy ministři a ministryně resortů MŠMT, MPSV, MPO. Za Úřad vlády ČR je podepsali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, koordinátor digitální agendy ČR a tajemník pro evropské záležitosti ČR. Za ICT sektor byla prvním signatářem Czech ICT Alliance, proexportní agentura českého CzechTrade pro IT sektor.

Každý, kdo má zájem o aktivity DigiKoalice, může připojit k Memorandu svůj podpis a veřejně prezentovat své aktivity a měřitelné závazky. Jak vypadají závazky některých aktérů národních koalic v zahraničí, je možné sledovat online.

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) se v tomto roce stane kontaktním místem pro zájemce o aktivity České národní koalice pro digitální pracovní místa. Zastřeší dílčí aktivity a informační akce této platformy. DigiKoalici poskytne zkušenosti z předchozích debat o roli technologií ve světě práce a vzdělávání.

NÚV dlouhodobě zapracovává IT dovednosti do kurikulárních dokumentů pro základní a střední školy, připravuje systémy uznávání kvalifikací a propojení neformálního vzdělávání s trhem práce. Zabývá se využitelností portfolia EUROPASS pro deklaraci dovedností a zkušeností každého jednotlivce a dalšími vybranými aktivitami.

Kontakty:

tajemník České národní koalice pro digitální pracovní místa, Mgr. Petr Naske

e-mail: digikoalice@nuv_cz, telefon 774 089 047