Česká národní koalice pro digitální pracovní místa

Podpora dialogu o digitálním vzdělávání a roli technologií v kariérním růstu každého jednotlivce.  

Navštivte oficiální stránky DigiKoalice na www.digikoalice.cz

1_DSJCoalition.jpg

V prosinci 2016 byla v České republice po vzoru iniciativ ze zahraničí ustavena Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice). Její vznik iniciovalo MŠMT a naplnilo tím vize sdílené napříč EU v Coalition for Digital Skills and Jobs. Jako základní problém v Evropě vnímá iniciativa DigiKoalice absenci až 900 000 pracovníků s IT dovednostmi. Kompetentní lidé chybí nejen ICT sektoru. Digitální kompetence se čím dál tím více stávají základní podmínkou pro vykonávání většiny profesí.

Jak se můžete do aktivit DigiKoalice zapojit?

Můžete podepsat Memorandum DigiKoalice, a tím se Vaše organizace/aktivita stane členem České národní koalice pro digitální pracovní místa; memorandum lze podepsat online ve formuláři.

Základní informace

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) se stal kontaktním místem pro aktivity DigiKoalice v ČR a ve spolupráci s členy koordinační skupiny (MŠMT, MPSV, MPO, Úřad vlády ČR, Czech ICT Alliance a digitální šampion ČR) bude zajišťovat organizaci setkávání a komunikaci s centrem Telecentre-Europe AISBL, které zajišťuje operativu všech národních koalic v EU.

V EU funguje již 13 národních koalic ICT firem, vzdělávacích institucí, neziskového a akademického sektoru. Aktivity národních koalic zastřešují dialog zúčastněných stran o jejich aktivitách v oblasti dopadu digitálních technologií na náš každodenní život, zejména ve světě práce a vzdělávání.

DigiKoalice v ČR má své Memorandum, pod které již v roce 2016 přidali své podpisy ministři a ministryně resortů MŠMT, MPSV, MPO. Za Úřad vlády ČR je podepsali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, dále koordinátor digitální agendy ČR a tajemník pro evropské záležitosti ČR. Za ICT sektor byla prvním signatářem Czech ICT Alliance, proexportní agentura českého CzechTrade pro IT sektor.

Každý, kdo má zájem o aktivity DigiKoalice, může připojit k Memorandu svůj podpis a veřejně prezentovat své aktivity a měřitelné závazky. Jak vypadají závazky některých aktérů národních koalic v zahraničí, je možné sledovat online.

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) se stal kontaktním místem pro zájemce o aktivity České národní koalice pro digitální pracovní místa. Zastřeší dílčí aktivity a informační akce této platformy. DigiKoalici poskytne zkušenosti z předchozích aktivit ve světě práce a vzdělávání.

NÚV dlouhodobě zapracovává IT dovednosti do kurikulárních dokumentů pro základní a střední školy, připravuje systémy uznávání kvalifikací a propojení neformálního vzdělávání s trhem práce. Zabývá se využitelností portfolia EUROPASS pro deklaraci dovedností a zkušeností každého jednotlivce a dalšími vybranými aktivitami.

Kontakty:

tajemník České národní koalice pro digitální pracovní místa, Mgr. Petr Naske

kontaktní osoba pro péči o členy DigiKoalice, Mgr. Adéla Zehringerová

PR administrátor a odborný pracovník, Mgr. Stanislav Vašát

e-mail: digikoalice@nuv_cz, telefon 774 089 047