Celostátní diskuse k potřebnosti revize ECVET

Nová agenda dovedností pro Evropu přináší možnost navrhnout revizi Doporučení Evropského parlamentu a Rady pro ECVET. V jednotlivých státech probíhá na úrovni komunity ECVET konzultace, která by měla zajistit argumenty pro případnou revizi. 

Diskusi na národní úrovni by měla podpořit šablona, s jejíž pomocí je možné zachytit výsledky. V anglickém originálu ji připravila Evropská komise. Pro usnadnění diskuse v České republice jsme zajistili pracovní českou verzi. Je k dispozici zde. Je k dispozici zde. (68,51 KB)

Případní zájemci se mohou k otázkám v tabulce vyjádřit a poslat svůj názor e-mailem na adresu: miroslav.kadlec@nuv_cz . Úplně vyplněné tabulky jsou určitě vítány. Důležité jsou i jakékoliv jednotlivosti či dílčí podněty.