Zpravodaj Pospolu 1/2015

První vydání zpravodaje Pospolu v roce 2015 vyšlo v březnu v rozsahu 16 stran. Dočtete se tu o tom, co zjistily školy a firmy v pilotážích a monitoringu v rámci projektu, jak spolu konkrétně spolupracují a jaké příklady dobré praxe mají. Ve zpravodaji dále najdete články o zapojení Pospolu do Roku průmyslu a technického vzdělávání nebo o adresáři škol a firem, který připravujeme na Metodickém portále RVP.cz.

Zpravodaj je ke stažení ZDE.