Výběrová řízení

Informace k výběrovému řízení na pilotáž

V rámci projektu POSPOLU proběhne pilotáž spolupráce škol a firem, na jejíž realizaci je v projektu vyhrazeno téměř 43 mil. Kč bez DPH. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je tedy vyhrazena částka cca 1,75 mil Kč bez DPH. Pilotáž bude probíhat ve všech regionech ČR a bude zaměřena zejména na technické obory středních škol.