Vaše zkušenosti

Chcete se s námi podělit o Váš příklad spolupráce školy a firmy? Pošlete nám krátkou anotaci o Vaší spolupráci.

Anotace by měla obsahovat následující údaje:

  • V jakém oboru spolupráce probíhá a kdo je partnerem spolupráce.
  • Stručný popis partnerství (náplň spolupráce, rozsah, organizační zajištění).
  • V čem partnerství funguje dobře.
  • Co spolupráci naopak brzdí.

Pokud máte zájem se o své zkušenosti podělit, vyplňte své zkušenosti prostřednictvím formuláře nebo nám pošlete anotaci Vaší spolupráce na mail pospolu.info@nuv_cz. Vaše zkušenosti můžeme po vzájemné dohodě uveřejnit na webu projektu nebo v dalších informačních materiálech projektu.

Vybrané příklady spolupráce můžeme zahrnout do tvorby aplikovaných modelů, které jsou vytvářeny pro všechny obory. Spolupráci je možné navázat v oblasti tvorby modelu, připomínkování modelu, tvorby případové studie, popř. následné oponentury při finalizaci modelu v závěru projektu.

Inspirujte se příklady spolupráce škol a sociálních partnerů sebranými v projektu Kurikulum S:

Příklady dobré praxe vyšly i v několika publikacích o sociálním partnerství.