Úsilí o efektivnější a snadnější spolupráci škol a firem

17.7.2015 Rychnovský deník - Konec školního roku je bilancováním toho, co se ve školách povedlo. A ve Střední škole – Podorlickém vzdělávacím centru v Dobrušce se opravdu povedlo něco, co se každé střední škole nepovede. V červnu 2015 se zde totiž konalo další regionální setkání zástupců škol a firem zapojených do projektu Pospolu, jehož cílem je především navrhnout opatření, která povedou k efektivnější a snadnější spolupráci škol a firem. Akce se uskutečnila jako součást kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání.

---------------------------

Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce v současné době spolupracuje s více než dvěma desítkami strojírenských firem v regionu. Za Královéhradecký kraj se jako jediná účastnila projektu Pospolu. Jak potvrzuje vedení školy, projekt Pospolu umožnil žákům praxi ve firmách dále rozšířit. Žáci maturitního oboru Informační technologie se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku dnes například mohou vykonávat praxi na robotizovaném pracovišti firmy Škoda Auto a.s., závod Kvasiny, s níž se škola do projektu Pospolu zapojila. Ve firmě se navíc proškolili i učitelé, kteří na základě vědomostí a dovedností získaných od odborníků z praxe mohou školní výuku více přiblížit realitě.