Upozornění uveřejněné v uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Upozorňujeme uchazeče, že touto dodatečnou informací se mění na základě dotazu/odpovědi č. 23 vzor smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Změna je drobného charakteru, opravuje text písm. c) odst. 13. článku III. Smlouvy takto: text „31. listopadu 2013“ a „31. listopadu 2014“ se nahrazuje textem „30. listopadu 2013“ a  „30. listopadu 2014“. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Upozornění uveřejněné v uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.