Ukázka jednotky výsledků učení

PROVOZOVÁNÍ e-SHOPU (DELTA - Střední školy informatiky a ekonomie, s. r. o.)

Název jednotky

PROVOZOVÁNÍ e-SHOPU

Název kvalifikace/oboru vzdělávání, k němuž se jednotka vztahuje

Obory vzdělávání:

  • 18-20M/01 Informační technologie

Úroveň kvalifikace podle EQF

4

Výsledky učení, které jednotka obsahuje

Absolvent:

  • popíše výhody elektronického obchodu a možnosti využití redakčního systému,
  • popíše základní strategii online marketingu aplikovatelnou v e‑commerce,
  • využívá rozšiřující vlastnosti a funkce redakčního systému,
  • vytváří kvalitní fotografie produktů,
  • naplní elektronický obchod fotografiemi a popisy produktů (dle principů copywritingu) a využívá všechny potřebné rozšiřující moduly,
  • popíše nejdůležitější náležitosti při tvorbě elektronického obchodu z pohledu zákazníka.

Postupy a kritéria pro hodnocení výsledků učení

  • Naplnění redakčního systému produkty obsahujícími všechny náležitosti - název, popis, obrázek, technické parametry, apod.
    – praktická zkouška
  • práce s pokročilými moduly jako je nákupní asistent, apod.
    – praktická zkouška
  • popis důležitých nástrojů online marketingu aplikovatelných pro e‑commerce. – písemná zkouška

Body ECVET spojené s jednotkou

-

Doba platnosti jednotky

-